Nahajate se:

Katalog IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda
Osnovna šola Vavta vas
Vavta vas 1
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
8351 Straža
telefon: 07 / 3084524

Odgovorna uradna oseba
Mojca Petkovič

Datum prve objave kataloga
16. 9. 2009

Datum zadnje objave
18. 10. 2013

Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.os-vavta-vas.si/sola/podatkiosoli/katalog-ijz

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi zavod razpolaga


2.a Podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda
- predšolska vzgoja
- osnovnošolsko izobraževanje

Enota zavoda
Vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas

Šolski okoliš
Dol. Mraševo, Drganja sela, Jurka vas, Loke, Potok, Prapreče pri Straži, Rumanja vas, Straža, Vavta vas, Podgora in Zalog

Organigram zavoda
Organigram zavoda

 

 

 

 

 

 

  

 


2.b Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojni osebi
- ravnateljica: Mojca Petkovič
- poslovna sekretarka: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov

Notranji predpisi
Akt o ustanovitvi
Vzgojni načrt
Šolska pravila
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest OŠ Vavta vas 
Dokumenti v vrtcu Krkine lučke pri OŠ Vavta vas

Državni predpisi
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o knjižničarstvu
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o publikaciji v OŠ
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Zakon o računovodstvu

Državni register predpisov
Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si
Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/main.cp2
Državni zbor: http://www.dz-rs.si

Druge povezave na državne registre
Občina Straža: http://www.obcina-straza.si/
EU portal: http://www.europa.eu/index_sl.htm
Zavod republike Slovenije za šolstvo: http://www.zrss.si
Državni izpitni center: http://www.ric.si

 

 

Piškotke uporabljamo za izboljšanje naše spletne strani in vaše izkušnje, ko jo uporabljate. Piškotki se uporabljajo za nujno delovanje spletne strani so že določene. Če želite izvedeti več o piškotkih, ki jih uporabljamo in kako jih izbrisati, si oglejte informacije o piškotkih.

Sprejemam piškotke iz te strani.

EU derektiva o piškotkih informacije o modulu